mp3DirectCut

mp3DirectCut dành cho Windows

Trình chỉnh sửa và ghi âm không phá hủy cho MP3

Bố cục nút biểu tượng, thanh trượt âm lượng và thanh công cụ Cho phép tiết kiệm Cue trên độ dài âm thanh đã sửa đổi Lần ghi đè thứ hai / cảnh báo đóng có thể bị vô hiệu hóa tính năng lưu thẻ ID3 cũng vào lựa chọn xuất Điều chỉnh mức chuẩn hóa ở...Xem mô tả đầy đủ

Tuyệt vời
9

Bố cục nút biểu tượng, thanh trượt âm lượng và thanh công cụ Cho phép tiết kiệm Cue trên độ dài âm thanh đã sửa đổi Lần ghi đè thứ hai / cảnh báo đóng có thể bị vô hiệu hóa tính năng lưu thẻ ID3 cũng vào lựa chọn xuất Điều chỉnh mức chuẩn hóa ở chế độ hàng loạt Một số thứ khác

Thay đổi

  • Bố cục nút biểu tượng, thanh trượt âm lượng và thanh công cụ Cho phép tiết kiệm Cue trên độ dài âm thanh đã sửa đổi Lần ghi đè thứ hai / cảnh báo đóng có thể bị vô hiệu hóa tính năng lưu thẻ ID3 cũng vào lựa chọn xuất Điều chỉnh mức chuẩn hóa ở chế độ hàng loạt Một số thứ khác

Được tải nhiều nhất Âm thanh cho windows

mp3DirectCut

Tải xuống

mp3DirectCut 2.24

Đánh giá của người dùng về mp3DirectCut

Được tài trợ×